logo

Đối với Quỹ đóng:

Đối với Quỹ đóng, sau khi chứng chỉ quỹ được cấp phép niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán, Nhà đầu tư làm thủ tục tái lưu ký tại công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản và giao dịch chứng chỉ quỹ trên sàn giao dịch. Vì vậy nhà đầu tư thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Mở tài khoản

Nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc mở tài khoản giao dịch mới (nếu chưa có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường bao gồm:

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước: Chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng)

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu và Giấy tờ chứng minh không có tiền án (nhà đầu tư có thể liên hệ tại Lãnh sự quán theo quốc tịch của mình).

+ Đối với nhà đầu tư tổ chức: Giấp đăng ký kinh doanh, Quyết định bổ nhiệm/ủy quyền và Chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sau có công chứng).

Bước 2: Nghiên cứu tài liệu
Nhà đầu tư cần nghiên cứu chi tiết các tài liệu liên quan đến Quỹ như: Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư, Điều lệ quỹ của Quỹ đầu tư, báo cáo NAV gần nhất và các báo khác liên quan đến hoạt động Quỹ.

Bước 3: Nhận tư vấn
Nhà đầu tư có thể đến nhận sự tư vấn của các chuyên viên tài chính và chuyên viên môi giới tại các công ty chứng khoán uy tín và kinh nghiệm hoặc tại các đại lý được chỉ định phân phối.

Bước 4: Chuyển tiền và đặt lệnh mua
Chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của mình và đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ theo quy định của công ty chứng khoán.

Bước 5:
Sau chu kỳ T+3 (với T là ngày mua), Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo quy định khớp lệnh của HOSE.

Đối với Quỹ mở:

Bước 1: Mở tài khoản

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ” (đối với nhà đầu tư chưa mở tài khoản giao dịch) tại Đại lý phân phối được chỉ định.

Bước 2: Đăng ký giao dịch

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký mua/bán/chuyển đổi chứng chỉ Quỹmở” và gửi đến nhân viên giao dịch chỉ định tại các Đại lý phân phối chính thức, và đảm bảo tiền mua chứng chỉ quỹ (nếu là lệnh mua) đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ.

Nhà đầu tư cần cung cấp thêm các hồ sơ cần thiết sau trong trường hợp mua chứng chỉ Quỹ lần đầu tiên:

Đối với NĐT cá nhân: Bản sao CMND nếu là công dân Việt Nam, hoặc bản sao Hộ chiếu nếu là công dân nước ngoài;

Đối với NĐT pháp nhân: Bản sao Giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện hợp pháp;Giấy uỷ quyền hợp pháp cho người thứ ba có công chứng (nếu có).

Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.

Bước 3: Kiểm tra và tiếp nhận Phiếu đăng ký giao dịch

Đại lý phân phối sẽ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, chính xác các thông tin ghi trên “Phiếu đăng ký giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ” mà nhà đầu tư đã cung cấp.

Sau khi kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các Phiếu đăng ký mua/bán từ nhà đầu tư, Đại lý phân phối sẽ tiếp nhận lệnh và chuyển thông tin/chỉ thị điện tử vào Hệ thống xử lý giao dịch tại tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng.

Bước 4: Giao dịch và kết quả giao dịch chứng chỉ Quỹ

Sau khi nhận được các lệnh đặt mua/bán từ nhà đầu tư thông qua Đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ kiểm tra và thực hiện các giao dịch mua/bán mà nhà đầu tư đã đăng ký.

Bước 5: Xác nhận giao dịch và nhận tiền bán chứng chỉ quỹ

Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin về kết quả giao dịch sau mỗi kỳ giao dịch của nhà đầu tư tại sổ chính và cung cấp thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến nhà đầu tư.

Home Quan hệ nhà đầu tư Kiến thức đầu tư Uncategorised Đối với Quỹ sau khi đã được thành lập