logo

Đa phần Nhà đầu tư hiểu rõ sự quan trọng của việc cân đối danh mục đầu tư, tuy nhiên họ vẫn thường ít chú ý tới vai trò quan trọng của phân bổ đầu tư trong quá trình đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Sự phân bổ đầu tư của bạn

Chuyên gia tài chính của bạn có thể giúp đỡ phối hợp và phát triển một danh mục tài sản – cổ phiếu, trái phiếu, và tiền mặt. Khi bạn phân bổ đầu tư rồi thì hai yếu tố quan trọng để cân nhắc đó là thời gian đầu tư và khả năng chịu rủi ro.

Thời gian đầu tư

Nếu bạn đang ở trong giai đoạn tiết kiệm, việc phân bổ đầu tư của bạn nên được xác định chủ yếu bằng thời gian mà bạn sẽ cần tiền. Nhìn chung, khi bạn càng xa mục tiêu của mình (ví dụ là tiết kiệm để nghỉ hưu trong vòng 20 năm) thì bạn có thể đầu tư vào các khoản đầu tư rủi ro hơn, như là cổ phiếu. Khi thời gian cần tiền của bạn ngắn hơn (ví dụ là tiết kiệm cho con đi học trong vòng 5 năm), thì bạn cần phải cẩn trọng hơn khi đầu tư.

Nếu bạn đang ở trong giai đoạn cần tiền ngay như đang nghỉ hưu, thì sự phân bổ đầu tư của bạn nên được xác định dựa trên thu nhập định kỳ mà bạn nhận được từ danh mục đầu tư của mình. Các chuyên gia tài chính của bạn sẽ giúp xác định rõ hơn về việc này.

Khả năng chấp nhận rủi ro

Mọi việc đầu tư đều có rủi ro ở các mức độ khác nhau. Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi phân bổ đầu tư. Ví dụ như, nếu bạn là một người không thích rủi ro, bạn có thể sẽ thận trọng hơn khi đầu tư và có một danh mục đầu tư an toàn, và có nghĩa là sẽ bo qua các cơ hội kiếm tiền lớn hơn trên thị trường.

Một phương pháp không thể phù hợp với tất cả mọi người

Điều quan trọng là phải nhớ rằng sẽ không có một giải pháp chuẩn mực nào để phân bổ đầu tư có thể phù hợp với tất cả mọi người.

Khi thời gian của bạn cũng như khả năng chịu đựng rủi ro đóng vai trò quan trọng, những yếu tố khác cũng có thể lôi cuốn cách bạn đầu tư như, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu tiền bạn có thể bỏ ra để đầu tư.

Phân bổ tài sản nhằm đạt được mục tiêu chính

Duy trì một danh mục tài sản là một quá trình lâu dài cùng với những sự thay đổi của mục tiêu, cuộc sống và hoàn thiện. Khi hoàn cảnh cá nhân của bạn thay đổi, mục tiêu, thời gian, và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn cũng thay đổi theo, và nhiều khi là những thay đổi lớn.

Khi sự phân bổ đầu tư của bạn không còn đi theo mục tiêu tài chính, thì chuyên gia tài chính của bạn sẽ giúp bạn cân bằng lại danh mục đầu tư. Tốt nhất là bạn nên đánh giá danh mục đầu tư của mình cùng với chuyên gia tài chính theo định kỳ hàng năm cho dù là bạn có thay đổi mục tiêu hay thời gian đầu tư hay không.

Đây là những bước để có thể giúp bạn đánh giá danh mục đầu tư của mình:

1. Đánh giá tình trạng tài chính của bạn hiện tại, bao gồm hoàn cảnh gia đình, khoản tiền đầu tư, mục tiêu đầu tư và lợi nhuận mong muốn.
2. Xác định khoảng thời gian đầu tư
3. Tính toán nhu cầu về thu nhập của bạn và bao lâu bạn cần có khoản thu nhập này.
4. Chọn cho mình một danh mục đầu tư đáp ứng được mục tiêu của bạn.
5. Điều chỉnh, phân bổ đầu tư cho phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
6. Đánh giá, thay đổi và cập nhật danh mục của bạn theo định kỳ.

Home Quan hệ nhà đầu tư Kiến thức đầu tư Uncategorised Yếu tố cơ bản của đầu tư thành công