logo

Kiến thức đầu tư cơ bản
Rủi ro nói chung và rủi ro của các danh mục đầu tư mà mình tham gia vào là một vấn đề khiến chúng ra phân vân trước khi quyết định đầu tư vào dự án hay khoản đầu tư. Vậy, những rủi ro trong đầu tư là gì và làm thế nào để cân bằng những yếu tố này?

Nhiều người hiểu được sự quan trọng khi đầu tư, tuy nhiên họ vẫn thường không chú ý đến vai trò quan trọng khi phân bổ đầu tư nhằm đạt mục đích cao nhất. Vậy, để đầu tư thành công chúng ta cần biết những yếu tố cơ bản nào?

Ngoài ra, bạn đã đầu tư qua Quỹ đầu tư chưa? Những khái niệm cơ bản cũng như hình thức phân loại của Quỹ đầu tư như thế nào? Tại sao cần đầu tư thông qua Quỹ đầu tư?...

Tại chuyên mục này, bạn có thể tìm thấy kiến thức, những khái niệm cơ bản về việc đầu tư như:

Hướng dẫn đầu tư vào Quỹ

Thông thường, khi đầu tư vào Quỹ, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và thực hiện theo những bước cơ bản sau, tùy theo loại quỹ và mỗi giai đoạn hoạt động  của Quỹ.

Loại thuế liên quan khi đầu tư vào Quỹ

Khi đầu tư vào Quỹ đầu tư được lập tại Việt Nam, Nhà đầu tư sẽ phải chịu các loại thuế sau theo quy định của nhà nước:

 
Home Quan hệ nhà đầu tư Kiến thức đầu tư