logo

Ông Albert Kwang - Chin Ting | Chủ tịch
Thạc sĩ Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts,US
Cử nhân, HarvardUniversity, Cambridge, Massachusetts, US.

Được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng năm 2012, Ông Albert đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính, nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cao cấp trên thị trường tài chính. Ông là Giám đốc Mega Financial Holdings ở Đài Loan và hiện tại cũng là Chủ tịch HĐQT của CX Technology, Đài Loan. Trước đây, ông cũng từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Morgan Stanley, Mỹ.

 

Ông Ho Feng Tao | Thành viên
Thạc sĩ Khoa học Thống kê Bảo hiểm, Đại học Boston, Hoa Kỳ
Cử nhân Kinh tế, Đại học Feng Chia, Tai Chung, Đài Loan

Ông Ho Feng Tao là thành viên HĐQT và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần QLQ Phú Hưng vào năm 2013.Trước đó, Ông từng là Trợ lý Đặc nhiệm cho Chủ tịch Công ty Cổ phần CX Technology Đài Loan từ năm 2008. Ngoài ra, Ông nguyên là Phó phòng đại diện Guam và là Giám đốc Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Chung Kuo Đài Loan tại Saipan từ 2007 đến 2008. Từ năm 2000 đến 2007, Ông là Trưởng Phòng Đại diện Công ty Bảo hiểm Chung Kuo Đài Loan tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam và có kinh nghiệm 11 năm làm việc tại phòng Xử lý Tổn thất của Chung Kuo từ 1989.

 

Ông Wu, Jin Jeng | Thành viên
Cử nhân, Đại học Bang California, Hoa Kỳ

Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng, Ông Wu đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính, nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cao cấp trên thị trường tài chính Đài Loan. Ông cũng là Thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Phú Hưng và Chủ tịch HĐQT Công ty CX Technology Corporation (VN).

Bà Huang, Wan - Hui  | Thành viên
Cử nhân, Đại học Feng Chia, Đài Loan

Năm 2015, bà Huang Wan Hui trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng. Bà có kinh nghiệm hơn 15 năm về lĩnh vực quản lý tài chính.

 

Home Giới Thiệu Nhân sự Hội đồng quản trị