logo

 

Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng

Tổng quan : Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng được thành lập theo giấy phép số 24/UBCK-GP, do UBCKNN cấp ngày 28/12/2007. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ quản lý Quỹ đầu tư, dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

Sứ mệnh : Trở thành đối tác tin cậy của các nhà đầu tư và cùng đồng hành trên con đường đến sự thịnh vượng bằng việc cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, quản lý Quỹ đầu tư chuyên nghiệp.

 

 

Home Giới Thiệu