logo

PHU HUNG FUND MANAGEMENT

Nhiều khi nhà đầu tư cũng lâm thế khó, đầu tư ngắn hạn cho chắc để khỏi ăn bánh vẽ dài hạn doanh nghiệp.

 
 
Cứ mỗi khi doanh nghiệp niêm yết hoặc phát hành cổ phiếu sẽ phải phát hành bản cáo bạch. Trong bản cáo bạch sẽ nêu định hướng, kế hoạch của doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn, thậm chí dài hạn. Nhưng doanh nghiệp nói thì nói vậy, nhưng việc có làm theo đúng hay không thì phải xem lại và thực tế có doanh nghiệp nói một đằng, làm một nẻo.

Dễ thấy nhất là kế hoạch liên quan đến lợi nhuận, cổ tức, cứ là vẽ ra 2 - 3 năm, thậm chí 5 năm tới, nhưng nếu giờ đây xem lại sẽ thấy nhiều trường hợp bị "hố hàng" hoặc có phần ảo tưởng quá mức. Qua những điều này có thể thấy được 2 vấn đề: Thứ nhất, doanh nghiệp bị yếu về mặt chiến lược. Hoặc chiến lược chỉ "vẽ" ra còn trong thực tế lại làm khác. Hoặc chiến lược lập ra đúng đắn, nhưng lại không đủ khả năng, bản lĩnh và sự kiên trì để thực hiện.

Thứ hai, khi doanh nghiệp không thực hiện được kế hoạch dài hạn đã vạch ra, dù bất cứ lý do gì, cũng có thể xem như nói mà không làm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông, đây cũng là điều tối kỵ. Một người bạn của tôi đã nói rằng nếu trách nhà đầu tư mình ham chơi cổ phiếu nóng, đầu tư ngắn hạn, mà không đầu tư dài hạn cho ổn định thì cũng phải hỏi xem được bao nhiêu doanh nghiệp có cách nghĩ, cách làm mang tính dài hạn.

Được bao nhiêu công ty chia cổ tức đều đặn hằng năm, duy trì một tỷ lệ nhất định, và chi trả có thời hạn? Có bao nhiêu công ty mà khi lãnh đạo lên tiếng về kế hoạch kinh doanh là các cổ đông quan tâm và tin tưởng? Không thể nào đầu tư dài hạn cho một cổ phiếu mà công bố doanh thu lợi nhuận, quý nào biết quý đó, năm vừa qua mới lãi đó, năm nay lại bị lỗ. Vậy nên, nhiều khi nhà đầu tư cũng lâm thế khó, đầu tư ngắn hạn cho chắc để khỏi ăn bánh vẽ dài hạn doanh nghiệp.

Theo NĐT Trần Thâm Niên

Thời báo kinh doanh